Filipino

Tulong para sa manlalayag (Tagalog Translation)

Ang serbisyong ito ay para sa lahat ng manlalayag sa bawat daungan sa buong bansa ng Australia. Di nangangahulugan kung saan panig man ng mundo galing or di kaya anong klaseng

barko ang iyong pinagtatrabahuhan. Kung ikaw man ay may problema maari kang tumawag, mag-email or mag-text para humingi ng payo at tulong.

Kami ay may kaukulang kaalaman sa mga problemang kinahaharap ng mga manlalayag. Mayroon din kaming koneksyon sa mga propesyonal na taga-payo at propesyonal sa larangan ng medisina.

Kung ikaw ay man ay may ano mang-pagdududa, kalungkutan at nasa matinding problema sa kahit anong aspeto ng buhay, maaring ipagbigay alam mo ito sa inyong kasamahan sa trabaho, sa kapitan ng barko o sinuman ang nasa kinauukulan iyong barkong pinagtratrabahuhan.

Kung ikaw man ay nakakaranas ng depresyon o di kaya nakakapag-isip ng pagpapakamatay at nasa anumang adiskyon mayroon kaming mga sangay na maaring makatulong sayo maka-iwas sa mga ito.

Lahat ng pakikipagugnayan sa Hunterlink ay mananatiling konpidensyal at walang anumang impormasyong makakalabas sa kay nino man.

Ang aming layunin ay ang mabuting kalusugang, emosyonal at physiological ng lahat ng manlalayag. Iniimbitahan naming lahat ng nasyon at departamento na gamitin ang lahat ng aming serbisyo lalo na sa oras ng pangangailangan.

Free Call 1800 554 654
Seafarer Helpline +61 439382204 (WhatsApp)
Email – enquiry@hunterlink.org.au

Menu
Translate »